Swarovski 'Idyllia' Shell Blue Crystal Necklet 5689195